GDPR

 

 

 1. Отказ от отговорност

Съдържанието на уебсайта www.itgstore.bg се съставя и актуализира в тясно сътрудничество с представителите на марките, намиращи се на уебсайта. АЙ ТИ ДЖИ БГ ООД не поема отговорност за описанията на продуктите, представени във виртуалния магазин, те са идентични с тези, предоставени на АЙ ТИ ДЖИ БГ ООД от представителите на всяка марка. Освен това изображенията са представени на уебсайта като пример и доставените продукти могат да се различават от изображенията по какъвто и да е начин поради промени в характеристиките или дизайна без предварително уведомяване от страна на производителите.

Максималната стойност на задълженията на АЙ ТИ ДЖИ БГ ООД срещу всеки клиент в случай на недоставена доставка или неправилна доставка е стойността на сумите, събрани от АЙ ТИ ДЖИ БГ ООД от този клиент.

 1. Измама

Всеки злоупотребяващ опит за достъп до личните данни на потребителя, за промяна на съдържанието на сайта it-genetics.bg или за повлияване на работата на сървъра, на който работи сайтът it-genetics.bg, ще се счита за опит за измама на сайта на it-genetics.bg и ще даде ход на наказателното разследване срещу този или тези, които са опитали този факт.

 1. Спорове

Всеки спор, възникнал между Клиентите и АЙ ТИ ДЖИ БГ ООД ще се разреши по приятелски начин. В случай, че конфликтът не е решен по взаимно съгласие, компетентността е на компетентните съдилища в Румъния.

 1. Лични данни

Информацията на потребителите на уебсайта www.itgstore.bg може да се използва само за търговски комуникации с АЙ ТИ ДЖИ БГ ООД

Всички специфични данни относно ситуацията и състоянието на продуктите можете да получите, като се свържете с нас онлайн или по имейл/телефон, на координатите, включени в този уебсайт. Информацията на уебсайта относно наличността / наличността на продуктите не предполага никаква отговорност от страна на АЙ ТИ ДЖИ БГ ООД като администратор на сайта.

 1. Сигурност на личните данни и информация

Следните правила установяват политиката за поверителност, популяризирана от АЙ ТИ ДЖИ БГ ООД. Тази политика обяснява как използваме всеки тип лична информация, която можете да ни предоставите, докато използвате сайта.

Лична информация означава всякакъв вид информация, която ви идентифицира лично (напр. вашето име, адрес или телефонен номер).

АЙ ТИ ДЖИ БГ ООД няма да продава, отдава под наем или разпространява събраната информация на никого. Ние събираме информацията, за да можем да изпълним поръчките и да обслужваме нашите клиенти възможно най-добре с пълна информация относно статуса на поръчките, доставката или обявяването на текущи промоции, в никакъв случай няма да бъдат предоставяни на трета страна.

По всяко време можете да промените или изтриете от нашата база данни информацията, която сте ни предоставили. Ако желаете да промените Вашите лични данни, които притежаваме, моля свържете се с нас на телефон: +359 2 9070460.

Ще се опитаме да ви информираме, ако има промени в нашата политика за поверителност, които могат да повлияят на начина, по който използваме предоставената от вас информация. Ние обаче насърчаваме потребителите да бъдат отговорни за поверителността на своите лични данни и да проверяват от време на време правилата, посочени в тази политика, за да актуализират своите предпочитания.

Приветстваме вашите въпроси и коментари относно всякакви въпроси, свързани с поверителността.

Ако имате подобни коментари или искате да подадете оплакване относно начина, по който използваме Вашите лични данни, моля свържете се с нас на телефон: +359 2 9070460.

АЙ ТИ ДЖИ БГ ООД е регистрирано в Националния орган за надзор на обработката на лични данни под номер 27375.

Съгласно изискванията на и в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 („Общият регламент на ЕС относно защитата на данните“ или „ОРЗД“ или GDPR ) за защита на лицата по отношение на обработката на лични данни, АЙ ТИ ДЖИ БГ ООД има задължението да управлява вашите данни сигурно и само за посочените цели.

Уебсайтът www.itgstore.bg използва мерки за сигурност срещу загуба, промяна или злоупотреба с информация под наш контрол. В случай на загуба на информация, причинена от "бъгове" или грешки на софтуера, с който е проектиран и хостван уебсайтът www.itgstore.bg, компанията не поема отговорност.

Защита на личните данни - актуализирана съгласно Регламент на ЕС 2016/679 (GDPR)

Главна информация

АЙ ТИ ДЖИ БГ ООД с работно място в Strada Mehadia no. 41 сектор 6, пощенски код 060541, ние представляваме оператора в съответствие с GDPR и следователно сме отговорни за обработката на данните, описана по-долу. За въпроси или искания относно обработката на данни, моля, свържете се с нашето длъжностно лице по защита на данните, чиито данни за контакт можете да намерите по-долу.

Можете да се свържете с нашия служител по защита на данните по всяко време, като използвате следните данни за контакт: АЙ ТИ ДЖИ БГ ООД, ул. Мехадия № 41, Сектор 6, пощенски код 060541, имейл: office@itgstore.bg.

Информация за обработка на данни

Ние ще обработваме личните данни, събрани чрез онлайн формата за регистрация на клиенти и в хода на бъдещи бизнес транзакции, за целите на сключването и изпълнението на договора. Тази обработка се основава на член 6, параграф, изречение 1, буква b) от GDPR.

Ние ще обработваме всички ваши лични данни, които се събират чрез онлайн формата за регистрация и по време на всички бъдещи бизнес транзакции с цел осъществяване на бизнес отношения и анализ на данни. Ние също така ще се свържем с вас за тези цели чрез имейл, SMS или телефон.

За целите, посочени по-горе, вашите данни ще бъдат съхранявани в нашата база данни и ще бъдат обогатени с данни, които събираме от публични източници (напр. Търговски регистър). Тази обработка се основава на член 6, параграф 1, изречение 1, буква f) от GDPR.

Всички ваши лични данни, събрани чрез онлайн формуляра за регистрация на клиенти и по време на всички бъдещи бизнес транзакции, ще бъдат обработвани от нас и за целите на предоставянето на информация за рекламни и маркетингови кампании. Тази обработка се основава на член 6, параграф 1, изречение 1, буква f) от GDPR.

Необходимо е да преследваме легитимните си интереси, за да ви информираме за нашите оферти и услуги и да разширим отношенията си с клиентите. Когато сте ни дали предварителното си съгласие, ние също ще използваме вашите лични данни, за да ви предоставим нашата информация по имейл, SMS или телефон. Това обработване е легитимно основано на член 6, параграф 1, изречение 1, буква a) от GDPR.

Бенефициенти на данните

За постигане на целите, посочени по-горе, ние използваме доставчици на услуги, съответно упълномощени съгласно чл. 28 GDPR, например нашите доставчици на услуги за хостинг, платформа и услуги за поддръжка, доставчици на куриерски услуги или нашите доставчици на услуги за изпращане на имейли и SMS, свързване с вас по телефона или отпечатване на персонализирани рекламни материали.

Ние гарантираме чрез договорни разпоредби, че тези доставчици на услуги обработват лични данни в съответствие с европейското законодателство за защита на данните, за да гарантираме високо ниво на защита на данните, дори ако личните данни се прехвърлят в държава, където рутинно се използва друго ниво на защита на данните и за която нямаше решение на Европейската комисия относно адекватността. Не се извършват други трансфери на лични данни към други получатели, освен ако имаме това задължение по закон.

За повече информация относно подходящата защита на международния трансфер на данни или тяхното копие, моля, свържете се с нашия служител по защита на данните по имейл на: office@itgstore.bg

Задължително/Доброволно предоставяне на данни и продължителност на тяхното съхранение

Предоставянето на следните данни е необходимо, за да можем да сключим договор с вас и да обработим регистрацията на клиента: име на клиент (= името на вашата фирма), индустрия, правна форма, адрес за фактуриране, телефонен номер на фирмата, данъчен код (за клиенти от ЕС : регистрационен номер по ДДС), идентификационни данни на лице(а), упълномощено да купува (напр. собственик на фирма), позиция на лицето, упълномощено да купува (напр. собственик на фирма или купувач), доказателство за съществуване на вашата компания

Останалите данни, събрани по време на процеса на регистрация на клиента, се предоставят от вас на доброволна основа. Вие не сте длъжни да ни предоставите тези лични данни и тези данни не са законово или договорно изискване или необходимо изискване за сключване на договор. Ако не ни предоставите тези лични данни, това няма последствия за Вас. Вашите лични данни ще бъдат съхранявани до края на взаимоотношенията с клиента, освен ако нямаме законово задължение да продължим да съхраняваме Вашите данни с цел представяне към публичните органи, например данъчните власти. Съхраняването и прехвърлянето на вашите лични данни към публични органи за целите на изпълнение на правно задължение е правно основано на член 6, параграф 1, изречение 1, буква в) от GDPR.

Вашите права

Като субект на данни можете да се свържете с нашия служител по защита на данните по всяко време и безплатно, с предизвестие, като използвате горепосочените данни за контакт, за да упражните правата си съгласно GDPR. Тези права са следните:

 • Право на получаване на информация относно обработката на данни и копие от обработваните данни (право на достъп, член 15 от GDPR),
 • Право да поискате коригиране на неточни данни или попълване на непълни данни (право на коригиране, чл. 16 от GDPR),
 • Право да поискате изтриване на лични данни и, ако личните данни са били оповестени публично, предаване на информация, свързана с искането за изтриване, на други оператори (право на изтриване, член 17 от GDPR),
 • Правото да поискате ограничаване на обработката на данни (право на ограничаване на обработката, член 18 от GDPR),
 • Правото да получите лични данни относно субекта на данните в структуриран, често използван и машинно четим формат и да поискате предаването на тези данни на друг оператор (право на преносимост на данните, член 20 от GDPR),
 • Право на възражение срещу обработката на данни с намерение за спиране на обработката (право на възражение, член 21 от GDPR),
 • Право да оттеглите по всяко време дадено съгласие, за да спрете обработката на данни, която се основава на вашето съгласие Оттеглянето не засяга законосъобразността на обработката въз основа на съгласието, дадено преди оттеглянето (право на оттегляне на съгласието, член 7 GDPR),
 • Правото да подадете жалба до надзорен орган, ако смятате, че обработването на данни е в нарушение на GDPR (правото на подаване на жалба до надзорен орган, член 77 от GDPR).

Поради възможни промени в законодателството, може да се наложи изменение на тези уведомления за защита на данните. В този случай ще ви информираме за такива промени. До степента, в която промените засягат обработката, която се основава на вашето съгласие, ние ще поискаме от вас ново съгласие, ако е необходимо.

Ориентир

съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 („Общият регламент на ЕС относно защитата на данните“ или „ОРЗД“) и всяко друго приложимо румънско законодателство