Loading…

Броячни везни

Везни с функция за броене се използват, когато продавате части с различни размери в по-малки или по-големи количества , защото се използвате от един ефективен контрол на запасите, по този начин също така ясни данни за очакваните и реализираните приходи.

Везната за броене на части работи чрез претегляне на количеството продукти, поставени върху платината, след което се разделя на предварително определен брой парчета, за да се изчисли средното тегло на парче .. Така крайният резултат е броят на частите в даден момент върху платината. Колкото по-голям е броят на предварително зададените части, толкова по-добра е точността на крайния резултат .

Oferta IT Genetics включва широка гама одобрени броячни везни.