Loading…

Точка за достъп

Точките за безжичен достъп (AP или WAP) са устройства, които позволяват на Wi-Fi устройствата да се свързват с мрежа. Те образуват локални безжични мрежи (WLAN). Тези устройства наподобяват рутери, но предлагат много по-добри резултати и по-голяма зона на покритие на Wi-Fi сигнала.
 
Тези устройства често се използват в офис сгради, складове, хотели и много други помещения, където е необходимо да се използва професионално оборудване, за да се осигури най-доброто представяне. В зависимост от нуждите на сферата на дейност, в IT Genetics ще намерите точка за достъп за вашия бизнес.