Loading…

Здрави телефони Honeywell

Здравите телефони на Honeywell са ефективни устройства за улавяне и предаване на широк спектър от данни, полезни главно на мобилни работници в куриерски услуги, продажби, интервенции, обслужване и др.

Тези устройства съчетават високоефективен 1D / 2D сканиращ двигател със силата на индустриалния терминал и технологията за смартфони.