Loading…

Шредер

Разрушители на документи са устройства, които разрязват хартия в ленти или малки частици. Те се използват от държавни организации, частни фирми или дори физически лица унищожаване на лични и поверителни документи.Този тип данни са защитени от неправомерно използване, което може да причини повреда или загуба.

Оферта IT Genetics  включва устройства, които могат да обработват различни страници наведнъж, с добър обем на съхранение и осигуряване на оптимално ниво на сигурност.