Loading…

Здрави лаптопи

Здрави лаптопи са ефективен инструмент за работниците които работят на терена, в взискателни условия и екстремни температури. Тези устройства са проектирани да работят при силен дъжд и вибрации.

Много по-устойчиви от устройства с общо предназначение, здравите лаптопи имат подобрени корпуси, с по-високо ниво на уплътнителен индекс, обикновено над 54, и има множество падания и изтъркулване от височини най-малко 1,5 m.

Здравите лаптопи са предназначени за тези, които активират в армията, полицията, научните изследвания, горското стопанство, петролните платформи и други среди със специални изисквания.