Общи условия

 

1. Отказ за отговорност

Съдържанието на сайта www.itgstore.bg е съставено и актуализирано в тясно сътрудничество с представителите на марките, които се намират в сайта. АЙ ТИ ДЖИ БГ ООД / ITG BG LTD не поема отговорност за описанията на продуктите, представени във виртуалния магазин, те са същите като тези, предоставени на АЙ ТИ ДЖИ БГ ООД / ITG BG LTD от представителите на всяка марка. Изображенията се показват и на сайта като пример, а доставените продукти могат да се различават от изображенията по някакъв начин поради промени в характеристиките или дизайна без предварително уведомяване от производителите.

Максималният размер на задълженията за АЙ ТИ ДЖИ БГ ООД / ITG BG LTD за всеки клиент в случай на неизпращане или неподходяща доставка е сумата на постъпленията, събрани от АЙ ТИ ДЖИ БГ ООД / ITG BG LTD от този клиент.

2. Гаранции за продукта

Продуктите, закупени чрез сайта www.itgstore.bg , се ползват от обичайната гаранция за всеки продукт. Така всеки продукт ще бъде придружен от гаранционния сертификат на производителя или директния вносител. Ако продуктът не се доставя с гаранционния сертификат, се приема, че той ще се ползва от 12-месечна гаранция, ако е хардуерен или 6 месеца, ако е аксесоари (кабели, съседни стойки, гнезда, външно захранване).

3. Данъчни измами

ВСЕКИ ОПИТ ЗА ЗЛОУПОТРЕБА ЗА ДОСТЪП ДО ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ИЛИ ДА ПРОМЕНИ СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА www.itgstore.bg ИЛИ ЗА ДА ПОВЛИЯЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА СЪРВЪРА НА КОЙТО РАБОТИ www.itgstore.bg ЩЕ СЕ СЧИТА ЗА ОПИТ ЗА ИЗМАМА НА САЙТА ITGSTORE.BG И ЩЕ СЕ ЗАДЕЙСТВА НАКАЗАТЕЛНО РАСЛЕДВАНЕ СРЕЩО ТЕЗИ КОИТО СЕ ОПИТВАТ .

4. Съдебен спор

Всеки спор между Клиенти и АЙ ТИ ДЖИ БГ ООД / ITG BG LTD ще бъде уредено по взаимно съгласие. Ако конфликтът не бъде разрешен по взаимно съгласие, компетентността се носи от компетентните съдилища в България .

5. Лични данни

Информация за потребителя на сайта www.itgstore.bg ще се използва само за търговски комуникации с АЙ ТИ ДЖИ БГ ООД / ITG BG LTD
Всички специфични данни относно състоянието и статуса на продуктите могат да бъдат получени като се свържете с нас онлайн или по имейл / телефон на координатите на този сайт. Информацията за сайта за наличност на запаси / продукти не предполага никаква отговорност от АЙ ТИ ДЖИ БГ ООД / ITG BG LTD като администратор на уебсайта.

6. Наличност и цена на продуктите

Офертите и продуктите, представени на www.itgstore.bg са налични в рамките на границата на запасите.
Цените на продуктите са показани на www.itgstore.bg нямат включен ДДС и могат да бъдат променяни без предварително съобщение.

7. Поръчка и доставка

Всички поръчки, направени на www.itgstore.bg се възползват от единна такса за доставка независимо от сумата на поръчката и мястото на доставка в размер на 9.17 BGN (без включен ДДС) / 11 BGN (с включен ДДС).

Срокът за доставка е 24 часа, което може да бъде надвишено, ако продуктите се доставят в други градове, освен в Букурещ. Доставката се извършва от понеделник до петък, между 8.30 и 17.30.

Клиентите с адрес за доставка извън Румъния ще се свържат с един от нашите консултанти, за да определят начина на транспорт и цената на тази услуга.

Уведомлението, получено от Купувача след извършване на Поръчката, има ролята на информация и не представлява приемане на Поръчката. Това уведомление се извършва по електронен път (e-mail) или по телефона.

По основателни причини ITG BG LTD си запазва правото да променя количеството на Стоките и/или Услугите в Поръчката. Ако променя количеството Стоки и/или Услуги в Поръчката, ще уведоми Купувача на имейл адреса или телефонния номер, предоставени на ITG BG LTD при извършване на поръчката и ще върне платената сума.

Договорът се счита за сключен между ITG BG LTD и Купувача, при получаване от Купувача чрез e-mail и/или SMS на уведомлението за изпращане на Поръчката.

По основателни причини ITG BG LTD си запазва правото да ограничи достъпа на Потребителя/Купувача с цел извършване на Поръчка и/или до някои от приетите методи на плащане, ако прецени, че въз основа на поведението или дейността на Потребителя/Купувача на уебсайта www.ITGStore .bg , неговите действия биха могли да навредят по някакъв начин на ITG BG LTD. Във всеки от тези случаи, Потребителят / Купувачът може да се свърже с отдела за връзки с клиенти на ITG BG LTD за да бъде информиран за причините, довели до прилагането на горепосочените мерки.

Цялата информация, използвана за описание на Стоките и/или Услугите, достъпни на уебсайта www.ITGStore.bg (статични/динамични изображения, мултимедийни презентации и т.н.), не представлява договорно задължение от страна на ITG BG LTD, те се използват изключително като презентация.

ITG BG LTD полага всички усилия да предостави точна информация за цената и характеристиките на продуктите. Някои цени и/или характеристики може да са неправилни. В случай на регистриране на поръчка на смешна цена, ITG BG LTD има право да анулира поръчката на Купувача. При регистриране на поръчка за продукт с грешни характеристики, ITG BG LTD ще положи всички усилия да достави на Купувача продукт с характеристики, максимално близки до представените на сайта в момента на извършване на поръчката. Ако Купувачът не е съгласен с предложенията на ITG BG LTD , ITG BG LTD има право да анулира поръчката на Купувача.

8. Сигурността на личните данни и информация

Следните правила определят политиката за поверителност, насърчавана от АЙ ТИ ДЖИ БГ ООД / ITG BG LTD. Тази политика обяснява как използваме всякакъв вид лична информация, която можете да ни предоставите, докато използвате сайта или публикувате онлайн поръчка.

Лична информация означава всякакъв вид информация, която ще ви идентифицира лично (например вашето име, адрес или телефон).

АЙ ТИ ДЖИ БГ ООД / ITG BG LTD няма да продава, отдава под наем или разпространява събраната информация на никого. Ние събираме информацията, за да можем да изпълняваме поръчките и с цел по-добро обслужване на клиентите с пълна информация относно статуса на поръчката, доставката или обявяването на текущите промоции, в никакъв случай няма да бъдат предоставени на трета страна. Събраната информация включва: име, адрес за доставка, адрес за фактуриране или телефонни номера. Информацията от кредитна карта няма да бъде събирана или запазена от нас.

По всяко време можете да променяте или изтривате от нашата база данни информацията, която сте ни предоставили. Ако желаете да промените личните си данни в наше притежание, моля свържете се с нас на телефон +359.87.27.20.836 или по електронна пощата на адрес porqchki@itgstore.bg .

Ще се опитаме да ви информираме, ако има някакви промени в нашата политика за поверителност, които могат да повлияят на начина, по който използваме информацията, която предоставяте. Въпреки това, ние насърчаваме потребителите да носят отговорност за поверителността на техните лични данни и да проверяват от време на време правилата, предвидени в тази политика, за да актуализират предпочитанията си.

Щастливи сме да получим вашите въпроси и коментари по всеки проблем с поверителността.

Ако имате такива коментари или ако желаете да направите иск относно начина, по който използваме личните ви данни, моля, свържете се с нас по телефона на номера +359.87.27.20.836 или по електронна пощата на адрес porqchki@itgstore.bg .


АЙ ТИ ДЖИ БГ ООД / ITG BG LTD е регистриран в националния надзорен орган за обработка на лични данни.
Съгласно изискванията на закона относно защитата на физическите лица по отношение на обработването на лични данни и свободното движение на такива данни, изменена и допълнена и на закона относно обработката на лични данни, АЙ ТИ ДЖИ БГ ООД / ITG BG LTD има задължението да управлява вашите данни безопасно и само за определени цели.

Сайтът www.itgstore.bg използва мерки за сигурност срещу загуба, промяна или злоупотреба с информацията под наш контрол. В случай на загуба на информация, причинена от ""грешки"" или софтуерни грешки, с които сайтът www.itgstore.bg е проектиран и хостван, компанията не поема отговорност.

9. Защита на личните данни - актуализирана съгласно регламента на ЕС 2016/679 (GDPR)

Обща информация

АЙ ТИ ДЖИ БГ ООД / ITG BG LTD има работна точка в улица Мехадиа номер 41, Сектор 6, пощенски код 060541, Букурещ , ние представляваме оператора в съответствие с GDPR и следователно сме отговорни за обработката на описаните по-долу данни. За въпроси или искания относно обработката на данни, моля, свържете се с нашия служител по защита на данните, чиито данни за контакт можете да намерите по-долу.

Можете да се свържете с нашия служител по защита на данните по всяко време, като използвате следните данни за контакт: АЙ ТИ ДЖИ БГ ООД / ITG BG LTD, улица Мехадиа номер 41, Сектор 6, пощенски код 060541, Букурещ, имейл: porqchki@itgstore.bg.

Информация за обработка на данни

Ние ще обработваме лични данни, събрани чрез онлайн формуляра за регистрация на клиенти и в хода на бъдещи търговски сделки, с цел сключване и изпълнение на договора.Това обработване се основава на член 6, параграф 1, буква б) GDPR.

Ние ще обработваме всички ваши лични данни, събрани чрез онлайн формуляра за регистрация, както и поставянето на поръчки на нашия сайт и по време на всички бъдещи търговски сделки, за да осъществяваме бизнес отношения и анализ на данни. Ние също ще се свържем с вас за тези цели по имейл, SMS или по телефона.

За целите, посочени по-горе, данните ви ще бъдат съхранени в нашата база данни и ще бъдат обогатени с данни, които събираме от публични източници (търговския регистър). Това обработване се основава на член 6, параграф 1, изречение 1 (f) GDPR.

Всички ваши лични данни, събрани чрез онлайн формуляра за регистрация на клиенти и през всички бъдещи бизнес транзакции, ще бъдат обработени от нас и с цел да ви предоставим информация за рекламни и маркетингови кампании. Това обработване се основава на член 6, параграф 1, изречение 1 (f) GDPR .

Необходимо е да следваме нашите законни интереси, за да Ви информираме за нашите оферти и услуги и да разширим отношенията си с нашите клиенти. Ако сте ни дали предварително съгласие, ние също ще използваме вашата лична информация, за да ви предоставим нашата информация по имейл, SMS или телефон. Това обработване законно се основава на член 6, параграф 1, изречение 1 (а) GDPR.

Бенефициенти на данни

За постигане на горепосочените цели ние използваме доставчици на услуги, респективно упълномощени съгласно чл. 28 GDPR, например, нашите доставчици на хостинг услуги, платформи за услуги и услуги по поддръжка, доставчици на куриерски услуги или наши доставчици на услуги за изпращане на имейли и SMS, контакт или отпечатване на персонализирани рекламни материали.

Ние гарантираме чрез договорни споразумения, че тези доставчици на услуги обработват лични данни в съответствие с европейското законодателство за защита на данните, за да гарантират високо ниво на защита на данните, дори ако личните данни се прехвърлят в държава, където обикновено се използва различно ниво на защита на данните и за което няма решение на Комисията на ЕС. Други прехвърляния на лични данни не се правят на други получатели, освен ако това задължение не е по закон.

За повече информация относно подходящата защита на международния трансфер на данни или копие от тях, моля свържете се с нашия служител по защита на данните по електронна поща на адрес: porqchki@itgstore.bg.

Задължително / доброволно предоставяне на данни и време на съхранение

Предоставянето на следните данни е необходимо за сключване на договор с вас и обработка на записите на клиента: име на клиента (= име на вашата фирма), индустрия, правна форма, адрес за фактуриране, телефонен номер на компанията, фискален код за клиенти от ЕС: регистрационен номер за целите на ДДС), идентификационни данни на оторизиран купувач (например собственик на предприятие), оторизиран купувач (например собственик на бизнес или купувач), доказателство за съществуването на вашата компания.

Останалата част от данните, събрани по време на процеса на регистрация на клиента, се предоставя на доброволна основа. От вас не се изисква да ни предоставяте тези лични данни и тези данни не са правно или договорно изискване или изискване за сключване на договор. Ако не ни предоставите тези лични данни, това няма да има последствия за вас. Вашите лични данни ще бъдат съхранявани до прекратяване на отношенията с клиента, освен ако нямаме правно задължение да съхраняваме вашите данни допълнително, за да ги представим на държавните органи, например данъчни органи. Съхраняването и прехвърлянето на вашите лични данни на държавни органи с цел изпълнение на правно задължение се основава законно на член 6, параграф 1, изречение 1 (в) GDPR.

Pazaruvaj (Online Comparison Shopping Kft. (H-1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., Данъчен номер: 24868291-2-42, Съдебна регистрация: 01-09-186759) е упълномощен администратор на данни във връзка с измерване клиентското удоволетворение в рамките на Програмата Коректен Магазин. След покупка, e-mail адресът на клиента се препраща към Pazaruvaj. Препращането на данните се осъществява с цел изискване на мнения от клиентите и публикуване им. Така препратеният e-mail адрес се администрира от Online Comparison Shopping Kft. като лични данни по наше нареждане, при наличието на съответните договори и условия за гарантиране на сигурността на данните.

Вашите права

Като човек, който ви интересува, можете да се свържете с нашия служител по защита на данните по всяко време и безплатно с известие, използвайки данните за контакт, изброени по-горе, за да упражнявате правата си съгласно БВП. Тези права са следните:

• Право на получаване на информация относно обработката на данни и копие от обработените данни (право на достъп, член 15 от ГВПБ),

• Право да се изисква неточна корекция на данните или непълно попълване на данни (право на поправка, член 16 от GDPR),

• Правото да се изисква заличаване на лични данни и, ако личните данни са били публично оповестени, предаването на информация относно искането за преместване на други оператори (право на заличаване, член 17 от GDPR),

• Право да поиска ограничаване на обработката на данни (право на ограничаване на обработването, член 18 от GDPR),

• Право да получават лично идентифицираща информация за субекта на данни в структуриран формат, който може да бъде използван и използван за проверка, и да изиска предаването на тези данни на друг оператор (преносимост на данните, член 20 от GDPR),

• Правото да се противопостави на обработването на данни с цел прекратяване на обработката (право на възражение, член 21 от GDPR),

• Правото да се оттегли по всяко време дадено съгласие да спре обработването на данни въз основа на вашето съгласие. Оттеглянето няма да повлияе на законността на обработването въз основа на съгласието, дадено преди оттеглянето (правото да се оттегли съгласието, член 7 от GDPR),

• Правото да подаде жалба до надзорния орган, ако считате, че обработката на данни е нарушение на GDPR (правото да се подаде жалба до надзорен орган, член 77 от GDPR).

Поради възможни промени в законодателството, може да се наложи промяна в тези обявления за защита на данните. В този случай ще Ви информираме за такива промени. Доколкото промените засягат обработката, която се основава на вашето съгласие, ние ще изискваме ново съгласие, ако е необходимо.