Loading…

Магнитни карти с HiCo магнитна лента

PVC карти с магнитна лента са сред най-популярните видове карти. Магнитната лента съхранява малко количество информация и осигурява висока защита на данните. Има два вида карти с магнитни ленти, HiCo (високо качество) и LoCo (икономически вариант). Картите с магнитни ленти могат да се използват като лични карти, карти за достъп, абонаменти или лоялност и др.