Loading…

Платформени везни

Платформени везни са гъвкави решения за проверка на теглото, използваеми там, където трябва да претеглите големи количества продукти. Индустриални везни лесно понасят претегляне на кафези, палети, торби и т.н. В зависимост от спецификата на вашата дейност, ще намерите в нашата оферта везни с локално управление или дистанционно управление чрез компютър .

Професионални везни се състоят от платформа и индикатор , което улеснява тяхното местоположение. Така е възможно поставяне на платформата за претегляне по-близо до зоната за товарене / разтоварване , например, и индикатора може да бъде поставен на стойка или да виси на стената .