Loading…

Четци на електронни рецепти

Четецът на електронни рецепти носи големи предимства за фармацевтите: забележимото намаляване на времето, прекарано от пациента от пристигането му в аптеката до отпускането на лекарства, избягване на грешки, генерирани от ръчното въвеждане на данни за самокопиращи се рецепти, лесен стандартизиран формат за лекарства, но също така и възможността за директно онлайн предаване на информация за сетълмент. IT Genetics предлага четци за сканиране на електронни рецепти с 2D или двуизмерни баркодове, поддръжка и поддръжка на закупеното оборудване.

Нашите основни производители на електронни четци на рецепти са: Honeywell, Zebra и Datalogic.