Loading…

Проверка на баркод

Баркод проверяващо устройство ще ви информира за качеството на баркода съгласно приетите стандарти. Оценявайки баркод, вие се уверявате, че той отговаря на всички необходими стандарти. Доставчиците за промишлеността и търговията на дребно могат да бъдат наказани или да имат значителни загуби поради доставката на компоненти или продукти, обозначени с несъответстващи баркодове.