Loading…

RFID четци | RFID tag decoder

RFID (Радиочестотна идентификация) е метод за автоматична идентификация, който се основава на декодирането на данни без докосване. Технологията може да се използва за достъп, свързване на служители или проследяване на ресурси в дадена компания. RFID четците се възползват от най-новата технология за декодиране, като са бързи и ефективни във всяка област. Качественият RFID четец работи както самостоятелно, така и в сложни системи.